PSA naghiwat Statistical Forum, ginpakigbahin datos sa inflation

SAN JOSE, Antique (PIA) — Naghiwat kang sang ka statistical forum ang Philippine Statistics Authority (PSA) rugya natuhoy sa inflation rate bilang sangka aktibidad sa pagselebrar kang National Statistics Month (NSM) kang bulan kang Oktubre.

Sa anang mensahe sa forum, ginkabig ni Provincial Statistics Officer Randy M. Tacogdoy ang aktibidad nga sang ka pamaagi sa pagpalapnag kang mga datos kag estadistika sa probinsya kag para man ipakita sa publiko ang importansya kadya sa ekonomiya kag pagbalay kang mga polisiya.

Para sa bulan kang Setyembre, ang inflation rate kang Antique nagtaas sa 6.5 porsyento halin sa 4.9 porsyento kang Agosto, pero dya nga numero mas naba man kumpara kang Setyembre 2022 sa 9.5 porsyento.

Ang may bahol nga kontribusyon sa inflation rate kang probinsya amu ang sektor kang pagkaon kag non-alcoholic nga irimnon nga pareho sa 12 porsyento, sigarilyo kag makarilingin nga irimnon sa 8.7 porsyento, restaurant kag accommodation


Nagtambong ang mga katapo kang Antique Provincial Statistics Committee sa Statistical Forum nga ginhiwat sa banwa kang San Jose de Buenavista.

sa 6.7 porsyento, bayo kag sapatos sa 6.1 porsyento, kag healthcare sa 4.7 porsyento.

Para man mas ma-apresyar kang mga ordinaryo nga taho ang mga estadistika kang PSA, sanda nagabuhat kang mga infographics nga hapos lang intindihon.

Dyan man sa nasambit nga Statistical Forum ang mga information officer kag representante kang iba pa nga sangay kag opisina kang gobyerno nga miyembro kang Antique Provincial Statistics Committee. (AGP/PSM/BPS/PIA Antique)

In other News
Skip to content