Paano maiiwasan ang teenage pregnancy?

Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng maagang pagbubuntis o teenage pregnancy sa bansa, malaki ang papel at gampanin ng bawat isa sa atin upang maipaunawa sa kabataan ang responsibilidad na kalakip ng pagiging batang ina.

Ating itaguyod ang isang malusog at maunlad na kinabukasan para sa ating mga kabataan. Kabataan, pahalagahan ang inyong pangarap at protektahan ang inyong kinabukasan! Maging responsable. Say no to teenage pregnancy!

In other News
Skip to content