Mensahe sa pagdiriwag ng National Crime Prevention Week

Ngayong National Crime Prevention Week ating isaisip na ang pag-iwas sa krimen ay hindi lamang tungkulin ng mga ahensya na nag pagpapatupad ng batas, kundi pati narin ng bawat mamamayan. 

Tayong lahat ay may katungkulan upang mapanatili ang kaligtasan ng ating sarili, ng ating mga pamilya, at ng ating kababayan. 

Makibahagi at magtulungan para sa isang maayos at ligtas na pamayanan para sa lahat.

In other News
Skip to content