Kilalanin si Plaridel

Gamit ang talino at talento sa pagsusulat, binigyang lakas ni Marcelo H. Del Pilar ang malayang pamamahayag na nagbigay daan sa pagtulak ng mga pagbabago sa lipunan at tunay na demokrasya.

Naging punong patnugot siya ng “Diyaryong Tagalog” at “La Solidaridad.” Ginamit niya ang pamamahayag upang mailabas ang mga maling pagtrato ng mga Kastila sa mga Pilipino at ang pagpapalakas ng tunay na reporma para sa kalayaan at pag unlad ng Pilipinas.

Sa araw na ito ating bigyang #pagpupugay ang “Ama ng Malayang Pamamahayag” sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalaganap ng tama, napapanahon at kapakipakinabang na impormasyon.

In other News
Skip to content