Ang Baybayin

Ayon sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA) ang Ang tamang tawag sa sinaunang alpabetong Pilipino ay “Baybayin” at hindi “Alibata”.

Ang Baybayin ay higit na nakatulong sa paghubog ng mga sinaunang anyo ng panitikan na hanggang ngayon ay nagiging gabay sa pagtataguyod ng KulturaNgPagkakaisa sa ating bansa.

Subaybayan ang mga aktibidad at programa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF); at Pambansang Lupon para sa Pagpapaunlad ng Aklat (National Book Development Board – Philippines).

Makiisa. Maging parte sa pagpapalakas ng #KulturaNgPagkakaisa sa pamamagitan ng Panitikan.

In other News
Skip to content